ds

MỘT PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG DÃY SỐ ĐƠN GIẢN

A.Đặt vấn đề: Như chúng ta đã biết, hiện nay với nhiều loại máy tính cầm tay thế hệ mới với nhiều chức năng vượt trội. Nên việc tính toán rất dơn giản nhất là nhiều biểu thức mà trước…