ke_hoach

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCHTRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN Số:      /KH-THCS QT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc               Quảng Tiến, ngày…

Thông báo kế hoạch nhận học sinh hè 2015

Tất cả học sinh xin vào học phải đăng ký học hè để làm quen với nề nếp của nhà trường, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Sau khóa hè, nếu học sinh có tiến bộ, thích nghi với sinh…

Thông báo quy định về đồng phục năm học 2014 -2015

I. Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: 1. Đối với nữ sinh: • Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo dài trắng theo đúng mẫu qui định. • Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng vạt ngang,…