bau cu dbnd111

Bài tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

LĐ LĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH CĐ TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN                                                                                       Quảng Tiến, ngày 7/4/2021 Bài tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ…
slogan-hay-6

TỰ TIN TỎA SÁNG

1. VIDEO 1: TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 6B, TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN, XÃ QUẢNG TIẾN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH. SỐ ĐT: 0963819042 TÊN TÁC PHẢM: MÚA TRÊN NỀN NHẠC BÀI HÁT ” VIỆT NAM ƠI! ĐÁNH BAY COVID”. 2. VIDEO 2….