IMG20171206142655

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

Hưởng ứng hội thi “Hội khỏe phù đổng” các cấp năm học 2017- 2018, Trường THCS Quảng Tiến đã tổ chức hoạt động “ Hội khỏe phù đổng” cấp trường  diễn ra vào ngày 06 tháng 12 năm 2017 để tạo…
ds

MỘT PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG DÃY SỐ ĐƠN GIẢN

A.Đặt vấn đề: Như chúng ta đã biết, hiện nay với nhiều loại máy tính cầm tay thế hệ mới với nhiều chức năng vượt trội. Nên việc tính toán rất dơn giản nhất là nhiều biểu thức mà trước…