ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN 1

Tháng Ba 26, 2020 9:36 sáng

Để đảm bảo kiến thức cho các em trong đợt nghĩ dài ngày vì dịch cúm. Nhà trường đã triển khai nhiều hình thức học trực tuyến, dưới đây nhà trường giới thiệu bộ đề cương ôn tập lần 1 cho tất cả  các khối 6,7,8,9.

– Đề cương ôn tập khối 6 lần 1 TẢI VỀ

– Đề cương ôn tập khối 7 lần 1 TẢI VỀ

– Đề cương ôn tập khối 8  lần 1 TẢI VỀ

– Đề cương ôn tập khối 9  lần 1 TẢI VỀ