ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN II

Tháng Tư 9, 2020 3:17 chiều

Nhà trường tiếp tục giới thiệu nội dung đề cương ôn tập  lần 2 tới tất cả các em.

– Đề cương ôn tập lần II Khối 6    Tải về

– Đề cương ôn tập lần II Khối 7    Tải về 

– Đề cương ôn tập lần II Khối 8   Tải về

– Đề cương ôn tập lần II Khối 9   Tải về