KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020”

Tháng Mười 14, 2020 7:48 sáng

Dân tộc Việt Nam là dân tộc có lịch sử văn hiến hàng ngàn năm. Có được trầm tích văn hóa và bề dày văn hiến đáng tự hào đó là nhờ vào truyền thống hiếu học của dân tộc, vào sức mạnh của tri thức và ý thức cộng đồng học tập. Trên tấm bia Tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, năm 1442, Thân Nhân Trung Tiến sĩ triều Lê đã khẳng định: “…Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn…”. Người xưa có câu ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri línghĩa là “Ngọc không mài không sáng, người không học, không biết rõ đạo”. Bác Hồ cũng đã từng dạy: “Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ […]. Mình không chịu học là lạc hậu, mà lạc hậu là bị đảo thải, tự mình đào thải mình“. Theo UNESCO học suốt đời dựa trên bốn trụ cột: học để biết, học để làm việc, học để cùng nhau chung sống và học để làm người; thông qua các phương thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên; đặc biệt coi trọng tự học. Như vậy, từ đến nay ông cha ta đã đúc kết: học vấn có vai trò quan trọng và quyết định đến sự phát triển của xã hội. Tri thức là sức mạnh, ai có tri thức người ấy có sức mạnh.120619656_3625870437446601_8070038095803370016_n

Chương trình văn nghệ chào mừng

Ngày nay, xã hội càng phát triển, vai trò của giáo dục càng quan trọng.

 Trong không khí chung của cả nước tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, Ngày 05/10/2020, Thực hiện Kế hoạch số 64 /KH-UBND huyện Quảng Trạch  ngày 29 tháng 9 năm 2020 V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, TTHTCĐ xã Quảng Tiến phối hợp cùng các trường THCS, long trọng tổ chức lễ khai mạc ” Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

120759081_1034316317011411_3803991311629501418_n

Đ/c : Phan Thanh Hoàn – Giám Đốc TTHTCĐ Đọc diễn văn khai mạc

Trường THCS Quảng Tiến rất vinh dự là địa điểm tổ chức buổi lễ. Về dự với buổi lễ có Đ/c Phan Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Giám Đốc TTHTCĐ (Trưởng ban ). Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Hiệu trưởng trường THCS – Phó Giám Đốc TTHTCĐ (Phó trưởng ban). Đ/c Võ Thị Dung Hòa – Chủ tịch Hội Khuyến học –Phó Giám Đốc TTHTCĐ (Phó trưởng ban). Đ/c Nguyễn Thị Giang – Phó hiệu trưởng trường THCS (Ban viên). Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường TH, MN ( Ban viên). Cùng với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân xã và các trưởng ban đoàn thể xã Quảng Tiến và toàn thể GV, NV, HS trường THCS tham gia nhiệt tình, sôi nổi.

120808871_641589183225696_725467350888949691_n

Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn -PGĐ TTHTCĐ phát biểu tại lễ khai mạc 

          Qua buổi lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đã lan tỏa cho cộng đồng học tập bằng những cuốn sách hay với chủ đề: “Góp một cuốn sách nhỏ để đọc nhiều cuốn sách hay” và hiểu ra chân lý “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi học học vấn không chỉ là chuyện của cá nhân mà là chuyện của toàn nhân loại” như Ông Chu Quang Tiềm nhà mĩ học và lí luận học nổi tiếng của Trung Quốc đã nhận định. Như vậy, đọc sách là việc không thể thiếu trong một xã hội tri thức. Việc học không phải nhất thiết cứ phải đại học, có thể học nghề, vừa học vừa làm, học theo từng giai đoạn tín chỉ, học ở trường, học ở xã hội…. Nói như Lê Nin “Học, học nữa, học mãi”

Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc, nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới cũng là tấm gương sáng về tình thần tự học, học tập suốt đời. Để hình thành một xã hội học tập không phải trông vào ai khác mà là hành động của chính mỗi chúng ta. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong tuần lễ tại thư viện trường THCS đã mở lớp tập huấn kĩ năng khai thác thông tin, kĩ năng đọc sách qua thư viện điện tử cho CB, GV, NV và học sinh, tại TTHTCĐ xã đã mở lớp tập huấn cho bà con nhân dân về Nâng cao kĩ năng phát triển kinh tế hộ gia đình và giám sát cộng đồng,…với số lượt người tham gia trên 200 người.

120392979_378470093311913_1140545778029032859_n

Đại biểu –GV – HS tham gia quyên góp sách

Chương trình khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 do trường THCS Quảng Tiến, TTHTCĐ xã, hội khuyến học xã phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp.

                                                                               Người viết: Nguyễn Thị Thúy Hằng